Årsberetning 2010

Årsberetning fra handicapafdelingen

Det har været et helt fantastisk år i handicapafdelingen, som nu er vokset til 16 medlemmer, samt deres respektive hjemmevejledere og bo støtter.

Medlemstallet har været støt stigende, året igennem, og som det tegner, skal der etableres endnu et hold i 2011.01.03 En væsentlig grund for tilgangen, er den nedskæring i kommunale tilbud til handicappede, vi oplever. Flere af de handicappede, som er i klubbens handicapafdeling har ikke andre tilbud om samværstilbud, aktiviteter eller genoptræning, end den roklubben tilbyder.

At tilbuddet fra roklubben er godt og bæredygtigt, vidner de enkelte deltagere om. Deltagerne gavner positivt på aktiviteten og det sociale samvær i klubben, og flere bemærkelsesværdige resultater er fremkommet. Her kan jeg bl.a. nævne Mads, som i foråret 2010 kom i klubben for første gang. Fra at være uden selvtillid og initiativ, har Mads nu forbedret sin form, øget selvværdet, og så har han sørme roet hele 120 km. Flot. Olav kom med krykstok og skinne på benet, også i foråret, og kunne ikke ret meget. Nu går Olav uden krykstok, og sætter sig selv ned i ergometeret, og ror rask væk 4-5 km. J Og sådan er billedet for de andre på holdene.

Også på vandet har afdelingen gjort sig positivt bemærket.

Der er i øjeblikket 3-4 medlemmer, som modtager instruktion, og det går ganske godt. Gentagelse og tålmodighed er nogle af de nøgleord, som kendetegner instruktionen, og resultaterne udebliver da heller ikke. Samarbejdsevnerne, og det at gøre noget sammen, giver deltagerne et positivt, menneskeligt løft, som også smitter af i hverdagen

Afdelingen, og dermed også Silkeborg Roklub blev i foråret profileret positivt i udsendelsen ’Kurt kom forbi’, og giver et godt og blivende billede af roklubben som en klub med bredde og rummelighed.

Der blev søgt midler til afdelingen gennem DFfR, og vi fik således 5000 kr. til afdelingen. Af disse penge, er 2500 kr. gået til kontingentkompensation for de medlemmer af handicapafdelingen, som er på vandet, 1000 kr. til vedligehold af ergometer, og resten til indkøb af træningsredskaber, arrangementer og administration.

Afdelingen var i juni på en motorbådstur til Paradiset med efterfølgende frokost i klubben. Jeg vil gerne her, rette en stor tak til Grete og Chang Puggard, som velvilligt lagde båd og tid til.

Handicapafdelingen deltog også i sponsorløbet på Torvet i september, og på 2½ time fik afdelingen roet 32 km. Det er meget flot, og godt gået.

Afdelingen sluttede et godt og givtigt år af med julefrokost, og alle er klar på at starte igen efter nytår.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til bestyrelsen for den velvilje og tillid, som er vist afdelingen. Det er et godt og blivende tiltag, som er skabt. Og til stor glæde for brugerne. Klubben lever på denne måde fuldt ud op til ordene: ”Rosport er for alle”. Jeg vil også rette en stor tak til Malle og Katrine, som nu er hjælpetrænere i afdelingen. I gør et godt stykke arbejde, og er vellidte i afdelingen.

Med ønsket om et godt og glædeligt nytår, samt en god rosææson til alle i Silkeborg Roklub.

Keld Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *