Årsberetning 2011

Årsberetning fra Handicapafdelingen.

 

Det har igen været et aktivt og positivt år i Handicapafdeliingen.

Ved generalforsamlingen i februar blev afdelingen en selvstændig del af Silkeborg Roklub, og undertegnede blev valgt som formand for Handicapudvaalget. Bestyrelsen gik i gang med at udarbejde retningslinjer for afdelingen. Dette er pågået gennem året, og vi har nu nogle gode og brugbare retningslinjer for afdelingen.

 

Vi modtog i foråret en check på 5000 kr. fra Odd Fellow Logen, og der skal i denne stund lyde en stor tak til Logen. Også Sportigan skal have en stor tak for drikkedunke m.m. til afdelingen, ligesom Svaneservice har doneret kasketter i forskellige, friske farver. Ligesom en tak til alle i roklubben for den positive imødekommenhed medlemmerne i afdelingen bliver mødt med.

 

Samarbejdet med bostøtterne har været positivt og givende for alle parter. Flere af trænerne i afdelingen har således deltaget i ’hjerneskadekursus’, arrangeret og afholdt af Hjerneskadeteamet. Vi har holdt 2 træner/bostøttemøder i 2011, og bl.a. har vi indført en frugtordning, således at der er frisk frugt efter træning. Træningstiderne er blevet ændret, for på den måde at kunne få flere ind på hver enkelt hold.

 

Der har været nogle udskiftninger på trænersiden, men siden sommer har den faste stab bestået af Birthe N., Else Maria l., Irene S. og Linnea C. De har alle på deres positive væremåde, været med at skabe nogle gode, stabile og trygge rammer for medlemmerne. Her skal lyde en tak til Katrine og Malle, som har gjort et stort arbejde i afdelingen frem til sommer.

 

I sidste halvdel af sæsonen har fysioterapeut Anders G. haft sin gang i afdelingen. Han har talt med hver enkelt, og er nu ved at udarbejde specifikke træningsplaner, således at genoptræningen optimeres mest muligt. Vi er nået rigtigt langt. Og i lyset af træningsplanerne, står et løbebånd højt på ønskesedlen.

 

Træningen er blevet finpudset i løbet af året, og alle har ydet en stor personlig indsats. Og resultaterne er heller ikke udeblevet. Førligheden er for flere blevet forbedret, og nogle har været på vandet. Det har for Aase og Henriks vedkommende betydet frigivelse til roning, primært i handicapregi. De understregede deres fremgang med en rotur til Tange roklub i august. Flot. Således er der nu 3 frigivne roere i afdelingen; Aase, Henrik og Mads. Flere har fået blod på tanden, og lige nu arbejder Lasse, Leif, Peter og Svend med at få svømmeprøven i hus, så de kan komme på vandet i 2012.

 

I motionsrummet er førligheden og motorikken blevet mærkbart bedre for; Ivan, Olav, Per, Karl Ove, Birthe, Helle og Susanne. Og alle profiterer positivt på træningen.

 

En meget vigtig del, er det sociale samvær under- og efter træningen. Glæden over egne præstationer, samt ”Der er noget, jeg kan”, og ”Jeg kan samarbejde med andre”, Det giver en konstant positiv og glad atmosfære, som alle gavner på. Livskvalitet, motion og ligeværd, trods en vanskelig livssituation J

 

Afdelingen har haft flere gode og positive oplevelser i løbet af året;

 

Vores motorbådstur gik i år til Himmelbjerg Grunden, hvor vi spiste frokost og hyggede sammen. Det blev en dejlig dag for alle. Her skal lyde en tak til Grethe og Chang, samt de 2 andre bådhold fra Motorbådsklubben. Flere fra afdelingen har også været en aktiv del af Ildfestregattaen. Vi har haft fællesspisning nogle gange efter træning, og det har styrket sammenholdet i afdelingen. Også bådklargøringen har vi haft del i. GH er således blevet klargjort; og med et godt resultat. Igen er samarbejdsevnerne blevet styrket om et fællesprojekt. Det er virkeligt noget, som frigiver positiv energi..

Vi er begyndt at svømme i Højskolens bassin hver fredag eftermiddag. Dagtimerne er for de flestes vedkommende der, hvor resurserne er til det.

 

Vi sluttede en aktiv, positiv og udviklende sæson af med en aktiv julefrokost, hvor vi først startede med samarbejdsøvelser; makkerroning m.m., og derefter en på alle måder hyggelig julefrokost. Julestemningen blev løfte yderligere, da Hjerneskadeteamets bostøtter lavede et stemningsfyldt Luciaoptog.

 

Dybkær Specialskole var i maj på besøg i klubben, og det blev en rigtig god oplevelse for de handicappede børn at prøve romaskinerne, samt at sidde i båden. Billederne i galleriet taler vist for sig selv..

 

Klub Silkeborg, lokal hjerneskadeforening har været på besøg i klubben, og de 16 fremmødte fik en god aften med rundvisning, kaffe og debat om mulighederne som handicappet i roklubben.

 

Kommunens tidligere hjerneskadekoordinator. ergoterapeut Ellen Katballe Bjerg, har været på besøg i afdelingen, og hun er imponeret over de fremskridt, hver enkelt opnår, ligesom hun tydeligt mærker den positive og glade stemning i afdelingen.

Hjerneskadeforeningen.dk har bragt en artikel i deres medlemsblad Den fortæller om, at der er muligheder fremfor begrænsninger, og om træningen i klubben. Det er håbet, at andre handicappede også kan komme videre. Ligeledes har Blå Kors Danmark rettet henvendelse. De vil også gerne lave en artikel om afdelingen, og hermed også Silkebor Roklub.

 

Målet med 3 hold blev ikke opnået, men i stedet har omlægningen af træningstiderne betydet, at vi har kunnet lave individuelle hold, alt efter den enkeltes behov og resurser. Medlemstallet er nogenlunde stabilt på 20. En lille nedgang i forhold til sidste sæson.

 

Silkeborg Roklub har i dag en af landets største handicapafdelinger indenfor rosport. Nok fordi vi varetager fysiske, såvel som mentale handicaps. Det giver samtidig Silkeborg Roklub status, som en klub med bredde, rummelighed og plads til forskellighed. J

 

Nu venter et spændende 2012, og jeg vil i den anledning takke bestyrelsen og resten af klubben for velviljen og tilliden til afdelingen.

 

Jeg vil slutte beretningen med at ønske alle i Silkeborg Roklub et godt og positivt nytår, samt en god rosæson.

 

Med venlig rohilsen

Keld Sørensen

One Comment

  1. Pingback: 2012 | Liv der reddes, skal leves..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *